PSYCHOPAKIET

Psychologist Profile

DOSTĘPNE USŁUGI

Konsultacja Online

Renata Słota

DOSTĘPNE USŁUGI

Konsultacja Online

O MNIE

Jestem psychologiem i uważam, że to klient jest ekspertem w kwestii swojego doświadczenia, a nasze spotkanie może mu pomóc w zrozumieniu jego indywidualnej sytuacji. Wiedza  o emocjach wzmacnia poczucie kontroli, pomaga w budowaniu dystansu, a w konsekwencji daje siłę niezbędną do przezwyciężania życiowych kryzysów.

W swojej pracy szczególnie dbam o zachowanie tajemnicy zawodowej oraz poufności spotkania.  Wykorzystuję techniki poznawczo-behawioralne, zwłaszcza podczas praktycznych treningów,  ćwiczących umiejętność przeżywania trudnych dla klienta emocji oraz radzenia sobie z dokuczliwymi  zachowaniami oraz myślami.  

Myśl o spotkaniu z psychologiem może wywoływać wiele różnych emocji – to w pełni naturalna i zrozumiała reakcja. Podczas konsultacji, zależy mi przede wszystkim na poczuciu komfortu i bezpieczeństwa spotkania. Postaram się zrobić wszystko co w mojej mocy, aby zaopiekować się i stworzyć warunki, wspierające proces odzyskiwania poczucia dobrostanu psychologicznego.

W czym mogę pomóc?
 • Kryzys emocjonalny
 • Samookaleczenia
 • Myśli samobójcze
 • Zaburzenia lękowe
 • Przeżywanie żałoby
 • Doświadczanie straty
 • Stany depresyjne
 • Doświadczenie choroby członka rodziny
 • Poradnictwo dla rodziców (trudności szkolne, emocjonalne, wychowawcze dziecka)

Z kim pracuję?
Osoby dorosłe i młodzież

DOŚWIADCZENIE

 • Jednolite studia magisterskie, absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu  Gdańskiego, kierunek psychologia ukończyłam w specjalności neurobiopsychologicznej.
 • Studia podyplomowe z zakresu Psychologii transportu z elementami psychodiagnostyki ukończyłam na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. Posiadam uprawnienia do  wykonywania badań z zakresu psychologii transportu i orzekania w tym zakresie.
 • Kurs terapii kognitywnej metodą Instrumental Enrichment (metoda adresowana jest do pracy  z klientami z: ADHD, ADD, dysleksją rozwojową, dyskalkulią, obniżoną sprawnością intelektualną, uogólnionymi trudnościami w uczeniu, nieharmonijnym rozwoju intelektualnym).
 • Aktualnie jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz uczestniczę w czteroletnim szkoleniu psychoterapeutycznym w Instytucie Poznawczym, którego  ukończenie uprawnia do ubiegania się o Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo Behawioralnego.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w ośrodku interwencji kryzysowej, oddziale ogólnym Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego, poradni  psychologiczno-pedagogicznej, szkole ponadpodstawowej, dziennym oddziale opieki psychologicznej oraz udzielając zindywidualizowanych form wsparcia w fundacjach. Pomagałam osobom  doświadczającym przemocy domowej, stanów depresyjnych, kryzysów emocjonalnych, suicydalnych.  Towarzyszyłam klientom w procesie przeżywania nagłej straty, rozstania i żałoby, a także mierzenia się  z diagnozą i akceptacją choroby przewlekłej lub niepełnosprawności.

WYBIERZ TYP WIZYTY

Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów

WYBRANY TERMIN USŁUGI:

WYBRANY TYP USŁUGI: