PSYCHOPAKIET

Psychologist Profile

DOSTĘPNE USŁUGI

Konsultacja Online

Agnieszka Kiełbus

DOSTĘPNE USŁUGI

Konsultacja Online

O MNIE

Jestem psychologiem oraz trenerem warsztatu z zakresu kompetencji społecznych. Wierzę, że wiedza o sobie samym pomaga podejmować dobre i wartościowe wybory w życiu. Mogę Ci towarzyszyć w poznawaniu siebie i lepszym rozumieniu swojej sytuacji. Poprzez udzielone wsparcie łatwiej poradzisz sobie z tym czego aktualnie doświadczasz. Każda podróż zaczyna się od  pierwszego kroku.

Pracuję głównie w oparciu o poradnictwo psychologiczne i psychoedukacje. Bliski jest  mi także nurt humanistyczny, który koncentruje się wokół przeżywanych przez Ciebie emocji, doświadczeń oraz sposobu postrzegania siebie, a także nurt poznawczo- behawioralny związany z emocjami, myślami, zachowaniami oraz ich zmianie na bardziej sprzyjające dla Ciebie.

Nie wyobrażam sobie mojego życia bez psychologii, dzięki której doświadczyłam  przełomowego rozwoju. Na co dzień moje życie wypełnia także muzyka, śpiew i gra na  instrumencie. Bardzo lubię czytać powieści i chodzić po górach. Kocham psy. Największą  radość w życiu sprawiają mi dobre spotkania z przyjaciółmi. 

W czym mogę pomóc?

 • Rozpoznawanie i rozumienie swoich emocji i uczuć
 • Radzenie sobie w kryzysie emocjonalnym
 • Radzenie sobie ze stresem
 • Radzenie sobie z lękiem i stanami depresyjnymi
 • Niskie poczucie własnej wartości
 • Wypalenie zawodowe
 • Poradnictwo psychologiczne i wsparcie dla DDA, DDD
 • Konsultacja psychologiczna w kierunku podjęcia określonego rodzaju psychoterapii

Z kim pracuję?

Osoby dorosłe

DOŚWIADCZENIE

 • Studia magisterskie w Instytucie Psychologii w Akademii Pedagogiki Specjalnej im.  Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (specjalność: Wspieranie Kształcenia  i Rozwoju)
 • Szkoła Trenerów w Instytucie Psychoprofilaktyki i Psychoterapii Stowarzyszenia  Natanaelum KUL (trener z zakresu kompetencji społecznych
 • Udział w projekcie „Razem w trosce o DDA” Stowarzyszenie OD-DO
 • Podstawowe założenia z dialogu motywującego
 • Doradca zawodowy (kurs)

Posiadam 5-cio letnie doświadczenie zawodowe, które zdobywałam pracując głównie w organizacjach pozarządowych tj. Warsztatach Terapii Zajęciowej, Fundacji Onkologicznej, Centrum Szkoleniowym, Klubie Seniora.

WYBIERZ TYP WIZYTY

Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów

WYBRANY TERMIN USŁUGI:

WYBRANY TYP USŁUGI: