PSYCHOPAKIET

Psychologist Profile

DOSTĘPNE USŁUGI

Konsultacja Online

Anna Wraga

Psycholog

Terapia systemowa
TSR

DOSTĘPNE USŁUGI

Konsultacja Online

O MNIE

Psycholog, absolwentka studiów magisterskich UMCS o specjalności Psychologia Rodziny. W trakcie całościowego szkolenia Psychoterapii Systemowej. Ukończyła dwustopniowe szkolenie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i wiele innych szkoleń z zakresu terapii i pomocy psychologicznej. Pracuje pod stałą superwizją. 


Swoje doświadczenia zawodowe zdobywała w poradni psychologiczno-pedagogicznej, świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych, GOPS, szkołach i przedszkolach oraz praktyce prywatnej.  W gabinetach Relacji na co dzień wspiera rodziny w poszukiwaniu sposobów na rozwiązywanie konfliktów, usprawnianiu komunikacji, radzeniu sobie z kryzysami i pomocą w ustabilizowaniu sytuacji rodzinnej. Wspiera rodziców w nabywaniu i udoskonalaniu kompetencji rodzicielskich, lepszym rozumieniu zachowań i przeżyć wewnętrznych dzieci.  Pracuje również indywidualnie z dziećmi, i młodzieżą w radzeniu sobie z trudnymi emocjami, kryzysami rozwojowymi oraz sytuacyjnymi (nienormatywnymi). Ma doświadczenie w pracy z dziećmi nauroatypowymi. 


Pracuje integratywnie głównie opierając się na nurtach TSR oraz paradygmacie systemowym.


W pracowni Relacja prowadzi szkolenia, spotkania i warsztaty rozwojowe.

W czym mogę pomóc?

 • trudności wychowawcze,
 • trudności emocjonalno-społeczne, poznawcze, rozwojowe przejawiane przez dzieci,
 • kryzysy rozwojowe,
 • trudności w macierzyństwie/rodzicielstwie,
 • budowanie zdrowych relacji z innymi ludźmi,
 • obniżony nastrój,
 • stres,
 • lęki,
 • żałoba, strata,
 • rozwój osobisty,
 • komunikacja,
 • samoakceptacja

Z kim pracuję?

 • dzieci, rodzice
 • młodzież
 • dorośli
 • rodziny

DOŚWIADCZENIE

 • Studia magisterskie na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunek Psychologia, specjalność Psychologia Rodziny,
 • Dwustopniowe szkolenie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach zrealizowane w ośrodku CTSR,
 • Pedagogiczne Studium Kwalifikacyjne na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie,
 • Certyfikowane szkolenie metody Kids Skills „Dam radę” oraz „Jestem z Ciebie dumny”,
 • Studia podyplomowe z zakresu Edukacji i wspomagania osób z zaburzeniami ze spektrum Autyzmu,

WYBIERZ TYP WIZYTY

Brak dostępnych terminów
Brak dostępnych terminów

WYBRANY TERMIN USŁUGI:

WYBRANY TYP USŁUGI: